statens arkiv

På samma nivå som Landsarkiven finns två stadsarkiv och det är i Malmö och i Stockholm. De är ansvariga för handlingar från just deras stad. I Stockholm finns även de två stora arkiven som är hela Sveriges arkiv och det är Riksarkivet och Krigsarkivet. På Statens Arkivs hemsida: sildymas.info finns information. Vid Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek kan man hitta en stor mängd information om hela Sveriges kulturhistoria. Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) är arkiv för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Arkiven i ATA speglar de olika verksamheter som dessa myndigheter och deras föregångare haft. Riksarkivet (RA) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Arkiven – Marieberg/Arninge, Krigsarkivet och landsarkiven – rymmer 75 mil handlingar. Här finns allt från brev, undertecknade av Gustav Vasa, till bouppteckningar efter. Inledning Statliga arkiv Kommunala arkiv Enskilda arkiv. Formellt är Riksarkivet en svensk statlig statens arkiv, som sorterar under Kulturdepartementet. I vissa fall kan svt2 program andra kommunala arkiv förvaras i landsarkiv. Detta i motsats till enskilda arkiv som inte lyder under någon lagstiftning eller lagstadgade krav lårhöga stövlar att ens finnas. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att företag vänersborg använder dem. Kopparbergs län; · Vadstena: Information om vad du behöver veta inför besök. statens arkiv

Statens arkiv - Malm

Välkommen till Riksarkivet Hos oss kan du söka dokument från medeltiden och framåt, såväl från myndigheter, organisationer som enskilda. Detta är reglerat i Tryckfrihetsförordningen, arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskrifter och anvisningar. Inledning Med arkiv kan avses två saker. Beställ uppgifter och kopior E-tjänst för beställning av uppgifter ur och kopior av våra arkivhandlingar. Officiellt grundades myndigheten genom en kansliordning år Landsarkivet i Härnösand I Landsarkivet i Härnösand finns en stor mängd material från Norrbottens län.

Statens arkiv - bor

Statens arkiv hanteras huvudsakligen av Riksarkivet och landsarkiven , som är avdelningar inom Riksarkivet för staten regionala och lokala myndigheter Innan arkivhandlingar från en myndighet levereras till Riksarkivet hanteras de dock hos respektive myndighet där de uppkommer. Officiellt grundades myndigheten genom en kansliordning år För att hitta en handling måste man alltså först veta vem som är arkivbildare, och sedan vilken arkivinstitution som förvarar den arkivbildarens handlingar. Inte heller detta är en regel utan undantag. Kontakta och besök Krigsarkivet Slottsarkivet Slottsarkivet har arkiven från hovmyndigheterna, de kungliga slotten, Djurgårdsförvaltningen samt andra samlingar som rör kungliga personer. Arkiv Med koll sedan Delrapport 3 december   Den 23 mars beslutade regeringen om medel för år - " Förlängt uppdrag till Statens servicecenter att utveckla en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst".

0 Replies to “Statens arkiv”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *