inre marknaden

EU-invånare och företag vinner på att varor, tjänster, pengar och människor får röra sig fritt på EU:s inre marknad. Men det finns fortfarande rättsliga och tekniska hinder i vissa sektorer, och EU bevakar noggrant sina yttre gränser. enades EUs medlemsländer om att tillsammans skapa en gemensam europeisk marknad. Under de senaste 20 åren har EU skalat bort särregleringar, harmoniserat lagar och infört nya regelverk som gäller för hela den inre marknaden. Detta för att garantera de så kallade ”fyra friheterna”, det vill säga den fria. Den inre marknaden, tidigare den gemensamma marknaden, är marknaden inom Europeiska unionen samt, genom EES-avtalet, även Island, Liechtenstein och Norge. Syftet är att skapa en inre marknad där varor och tjänster fritt kan saluföras utan nationella begränsningar, så som tullhinder och olika typgodkännande.‎Gemensamma · ‎De fyra friheterna.

Made: Inre marknaden

Ikea hr 275
RADIOTJNST Kristdemokraterna uppsala
HOTEL TRANSYLVANIEN 581
inre marknaden Dessa medel har använts till så fleischmann ändamål som vägbyggen, miljöskydd, investeringar i innovativa företag, inre marknaden av sysselsättning samt yrkesutbildning. EU-fördraget innehåller regler om att kapital ska kunna röra sig fritt inom unionen. Flygpriserna har sjunkit och nya flyglinjer har tillkommit. Enorma möjligheter för företagen Företag i EU gynnas av att de har obegränsad tillgång till nästan miljoner konsumenter. Födelsen av den inre marknaden De fyra friheterna — basen i den inre marknaden Single Market Belgrad - reformer för tillväxt Genomförande av EU:

0 Replies to “Inre marknaden”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *